Klauzula Informacyjna

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej dowie się Pani/Pan jak firma “Anna Gołębiewska MagiczneChwile.pl”  przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Anna Gołębiewska MagiczneChwile.pl, NIP: 8261940640, REGON: 360522640 ul. Kraszewskiego 1a/1, 05-270 Marki zwany dalej „Administratorem”.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail: kontakt@MagiczneChwile.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w celu:
– poprawnej realizacji zamówienia usługi fotograficznej oraz odpowiedniego dostarczenia przesyłki ze zdjęciami poprzez usługi kurierskiej lub pocztowe,
– wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) ROODO);

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia realizacji zlecenia, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail: kontakt@magicznechwile.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi fotograficznej.

Call Now Button